Mgr. Ladislav Kočka - advokátní kancelář

Občanské právo

V těchto oblastech advokátní kancelář nabízí komplexní právní služby. Jedná se například o přípravu všech typů občanskoprávních smluv, řešení otázek náhrady škody, zástavní právo, věcná práva, ochrana osobnosti, uzavření a rozvázání pracovního poměru, rozvod manželství a další služby např. v tomto zaměření:

  • zastupování v občanských sporech v soudním či rozhodčím řízení
  • problematika bytů a nebytových prostor
  • ochrana vlastnického práva a spoluvlastnictví více osob
  • věcná břemena, zástavní a zadržovací právo, zajištění závazků
  • uplatňování pohledávek z pojistných smluv
  • zastupování v dědickém řízení
  • odpovědnost za škodu, bezdůvodné obohacení a odpovědnost za vady ve věcech občanskoprávních