Mgr. Ladislav Kočka - advokátní kancelář

Právní služby

Naším hlavním cílem je spokojenost a dlouhodobá důvěra našich klientů, proto vždy volíme individuální přístup ke každému klientovi.

Objednání právních služeb kanceláře

Klienti se mohou objednávat telefonicky na tel. +420 222 518 936, e-mailem na adrese ladislav.kocka@obhajci.eu nebo prostřednicvím následujícího on-line formuláře.

  • Při objednávání právní služby je třeba vědět, zda v dané věci není nutné učinit úkon, pro který v blízkém časovém horizontu skončí běh lhůty. Klient by měl tedy sdělit, kdy mu např. bylo doručeno rozhodnutí, které hodlá napadnout opravným prostředkem. Je-li tedy věc akutní, je nutné si sjednat termín telefonicky, aby nedošlo z kapacitních důvodů ke zmeškání lhůty.
  • Vlastní právní služby mohou být poskytovány i prostřednictvím internetu, pokud s ohledem na složitost věci není nutná schůzka. V takovém případě jsou prostřednictvím e-mailu sjednány odměna a složení zálohy na účet.
  • První schůzka, na které se advokát s věcí seznamuje, je bezplatná, pokud nedojde k jiné dohodě. Obdobný princip bezplatnosti seznamování se s věcí platí i u zadání služby e-mailem. Shora uvedené pravidlo vychází z principu důvěry advokáta a klienta.
  • Odměna za právní službu je smluvní a závislá na povaze dané věci, kdy před poskytnutím služby dojde k dohodě advokáta a klienta na pravidlech určení odměny. Další zásadou advokátní kanceláře je sdělení klientovi co v jeho věci (ne)může očekávat od právní služby a kolik jej celá záležitost bude stát před tím, než dojde k vlastnímu poskytování právní služby.
  • Při jednání o odměně má právo být klient seznámen s tzv. advokátním tarifem stanoveným vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., kde je upravena tzv. mimosmluvní odměna pro případy, kdy nedojde mezi advokátem a klientem k jiné dohodě.